HP 14-R237TU 14-R239TU 14-R240TU Laptop Battery

2,500.00

Battery for HP 14-R237TU 14-R238TU 14-R239TU 14-R240TU Laptop

Description

Battery for HP 14-R237TU 14-R238TU 14-R239TU 14-R240TU Laptop

Part Numbers:
740004-121
740004-141
740004-421
740004-422
740004-851
740004-852
740715-001
F3B94AA
F3B94AA#ABB
HSTNN-IB5S
HSTNN-PB5S
J1U99AA
OA04
OA04041

Compatible Models:
HP 14-R237TU
14-R238TU
14-R239TU
14-R240TU
HP 15-R237NE
15-r237TU
15-R238NE
15-r238TU
15-R239NE